top of page

Úvodní slovo předsedy FK Dobrovice před startem jarní části sezóny.

Vážení příznivci dobrovické kopané,


dovolte, abych Vás na prahu jarní části fotbalového ročníku 2022/2023 jménem Fotbalového klubu Dobrovice srdečně pozdravil a přivítal Vás v našem fotbalovém stánku.


Dne 5. února 2023 se konala řádná valná hromada FK Dobrovice, která podrobně zhodnotila činnost klubu v uplynulém období roku 2022. Ve zprávě předsedy klubu byly zmíněny hlavní události, herní výsledky jednotlivých fotbalových týmů a cíle FK Dobrovice pro rok 2023. Byla zahájena realizace projektu bezúplatného převodu sportovního areálu FK na město Dobrovice s každoroční dotací města na řádnou správu a údržbu areálu.


V další části zazněla zpráva ekonomky klubu o finanční situaci a stavu financování činností FK Dobrovice.

Ve zprávě jednotlivých trenérů se účastníci VH dozvěděli sportovní výsledky a další informace o všech fotbalových týmech.

V diskuzi vystoupil starosta města pan Tomáš Sedláček, který ocenil činnost klubu, jeho sportovní výsledky a reprezentaci města Dobrovice v okresních, krajských a divizních soutěžích a ujistil přítomné o trvalé podpoře města.


Tradičním a slavnostním bodem VH bylo vyhlášení nejlepších fotbalistů všech týmů klubu. Jimi se stali:


Nejmladší přípravka: Aleš Ljapin

Mladší přípravka: Tadeáš Karabin

Starší přípravka: Kryštof Hlaváč

Mladší žáci: David Mráček

Starší žáci: Michal Čumpelík

Dorost: Marek Plíšek


„A“ mužstvo dospělých:

3. místo: Ondřej Bičiště

2. místo: Marek Sedláček

1. místo: Ondřej Bartoš


O sportovní areál se vzorně stará Libor Novák s Jiřím Zvěřinou, nadále pomáhá i Petr Mráček. Dochází ke změně vedení restaurace v areálu FK, kterou nyní povede Viktorie Cigánková, za což jí mnohokrát děkujeme.


I nadále bude pro diváky a fanoušky na každé domácí utkání připravován tradiční bulletin FK Dobrovice s aktuálními informacemi o výsledcích utkání našich mládežnických týmů i týmu dospělých. Bulletin bude na rozdíl od minulých ročníků zpoplatněn částkou 10,- Kč. Důvodem jsou vyšší náklady na tisk – cena papíru, tonerů, tiskárna, atd.


Od počátku tohoto ročníku jsou pro Vás připraveny také nově rekonstruované webové stránky, které by měly být více aktuální, měly by rychleji a podrobněji reagovat na aktuální situace ve sportu, měly by obsahovat více fotografií a obrazových záznamů a také co se píše o nás v jiných médiích.


Od nového fotbalového ročníku 2023/2024 uvažuje vedení FK Dobrovice o znovuzaložení „B“ týmu dospělých, který byl zrušen v roce 2018 z finančních důvodů. V současné době disponuje dobrovická kopaná jednak určitým počtem starších „vysloužilých„ fotbalistů, kteří stále hrají, ale musí dojíždět do jiných cizích fotbalových klubů a jednak dorostenci, kteří po dosažení věkové hranice v dorostu nemají kde hrát. Všichni tito hráči mohou najít uplatnění právě v nové založeném béčku. Fotbalový klub si tak zajistí dokonalou kontinuitu pro všechny týmy a hráče. Fotbalové béčko musí logicky začít působit v nejnižší okresní IV. třídě.


FK Dobrovice je řádným členem České unie sportu, Okresního a Středočeského fotbalového svazu a členem Fotbalové asociace České republiky.


Všem našim sportovcům přeji pevné zdraví a pěkné sportovní výsledky a našim fanouškům ty nejlepší sportovní zážitky.


Oldřich Reinbergr

Předseda FK Dobrovice

191 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page