Tento ani příští víkend si fotbalu neužijeme

12.10.2020 Kategorie: FK Dobrovice

Výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky rozhodl v návaznosti na mimořádná opatření Vlády ČR o přerušení soutěžního ročníku 2020/2021. S účinností ode dne 12. 10. 2020 do dne 25. 10. 2020 včetně se přerušují všechny mistrovské a pohárové soutěže vyjma soutěží v příslušnosti Ligové fotbalové asociace jako řídícího orgánu soutěže. Ligová fotbalová asociace následně přerušila dne 13. 10. také nejvyšší fotbalovou soutěž. 

V těchto 14 dnech platí, že:

  1. se nekonají žádná soutěžní utkání;
  2. je zakázáno používat: vnitřní prostory venkovních sportovišť (včetně šaten, umýváren apod.), vnitřní sportoviště;
  3. tréninky ve venkovních prostorách je možné uskutečnit v počtu nejvýše 20 osob při dodržení hygienických opatření;
  4. v rámci tréninků na venkovních sportovištích je možné hřiště rozdělit fyzickými překážkami s nejméně dvoumetrovými koridory na jednotlivé sektory se samostatnými vstupy; v každém z nich může trénovat nejvýše 20 osob s tím, že musí být zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.

 

"FK Dobrovice samozřejmě všechna nařízení respektuje a bude je 100% dodržovat. Zároveň nabádáme všechny členy a příznivce FK, aby se řídili vládními nařízeními a dodržovali všechna stanovená pravidla tak, aby Česká republika nastálou situaci co nejdříve zvládla, život se vrátil k normálu a my se mohli opět brzy potkat na stadionu," řekl k opatřením předseda FK Dobrovice Oldřich Reinbergr.

Příští utkání

není známo

Naši partneři: