Prohlášení

25.09.2015 Kategorie: FK Dobrovice

Dovolte mi za všechny hráče, trenéry a členy klubu vyjádřit podporu a účast v souvislosti s nešťastnou událostí, která postihla dobrovický lihovar. Všichni situaci vnímáme a vĕříme, že tĕm, kterých se toto neštĕstí osobnĕ dotklo, se již daří lépe a že i po technické stránce se vše v brzké dobĕ podaří uvést do původního stavu.

 

Za všechny členy FK Dobrovice

Mgr. David Čáslava

Příští utkání

není známo

Naši partneři: