Program sobotní valné hromady klubu

19.02.2013 Kategorie: FK Dobrovice

Výroční valná hromada Fotbalového klubu Dobrovice se koná v sobotu 23. února od 16 hodin v sokolovně.

Program valné hromady:

1) Zahájení, přivítání hostů, seznámení s programem
2) Volba mandátové a revizní komise
3) Zpráva mandátové komise
4) Zpráva o činnosti FK za rok 2012
5) Hodnocení jednotlivých mužstev
6) Zpráva o hospodaření FK za rok 2012
7) Volba výboru FK Dobrovice
8) Vyhlášení fotbalisty roku v jednotlivých kategoriích.
9) Diskuze
10) Usnesení
11) Závěr

Příští utkání

není známo

Naši partneři: