Pozvánka na valnou hromadu klubu

08.01.2015 Kategorie: FK Dobrovice

Valná hromada Fotbalového klubu Dobrovice proběhne v neděli 18. ledna 2015 od 14 hodin v sále Dobrovických muzeí. Tradiční položky programu, jako jsou zpráva o činnosti klubu, hodnocení jednotlivých mužstev jejich trenéry či vyhlášení nejlepších fotbalistů klubu letos zpestří vystoupení dobrovických mažoretek. Všichni členové a příznivci klubu jsou srdečně zváni!

 

Program valné hromady:

 1. Zahájení a přivítání hostů
 2. Ověření usnášeníschopnosti valné hromady
 3. Volba předsedy zasedání valné hromady
 4. Seznámení s návrhem stanov a rozhodnutí o přijetí stanov FK Dobrovice
 5. Volba výboru FK na příští období
 6. Zpráva o činnosti FK za uplynulé období
 7. Hodnocení jednotlivých mužstev FK jejich trenéry
 8. Zpráva o hospodaření fotbalového klubu
 9. Diskuze
 10. Návrh usnesení p. Kalousek
 11. Kulturní vložka - mažoretky
 12. Vyhlášení nejlepších fotbalistů jednotlivých mužstev
 13. Závěr

Příští utkání

není známo

Naši partneři: